Back

★ הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב
                                     

★ הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה למדעי החברה קרוי על שם גרשון גורדון באוניברסיטת תל-אביב נוסד ב-1964. הפקולטה יש 3 בתי ספר עצמאיים: בית הספר לכלכלה, בית הספר לעבודה סוציאלית ובית הספר של מדעי הפסיכולוגיה, ו-5 חוגים: מדע המדינה, סוציולוגיה ו אנתרופולוגיה, תקשורת, לימודי עבודה ומדיניות ציבורית.

                                     

1. מחקרים בפקולטה. (Studies at the faculty)

ב-1964, מחקרים נפתחו בפקולטה עם שלוש כיתות: סוציולוגיה, מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, משרד של מדינות מתפתחות. שנת הלימודים tashkad נפתחה עם ארבעה נוספים מחלקות: כלכלה, סטטיסטיקה, לימודי עבודה ואת מגמת עיתונאות. באוקטובר 1969, תואר שני נפתח ב סוציולוגיה, מדעי המדינה וסטטיסטיקה. בנובמבר 1969, המבנה המרכזי של הפקולטה, את נפתלי הבניין נחנך.

בנוסף תוכניות התואר השני, הפקולטה הלימודים הייחודית בעברית ובאנגלית סכסוכים וגישור, הגירה, דיפלומטיה, לימודי ביטחון, תקשורת ומנהיגות הבחירות, והתכנית להתמודדות עם מצבי לחץ, אסון וטראומה.

המיוחד תוכניות לימוד מתקיימים בפקולטה:

 • בינלאומי תכנית לימודי ביטחון ודיפלומטיה.
 • התכנית לדיפלומטיה וביטחון עבור בכירים.
 • בינלאומי תכנית הגירה מחקרים.
 • בינלאומי תכנית פוליטית מדע, תקשורת פוליטית.
 • התכנית תקשורת פוליטית למנהלים.
 • את אוונס ליישוב סכסוכים וגישור תכנית.
 • התכנית למדיניות ציבורית למנהלים.
 • הבינלאומי סכסוכים תכנית. (International Conflict Resolution Program)
 • התכנית למנהלי משאבי אנוש.

נכון ל-2014, על 3.500 סטודנטים לתואר ראשון, על 1.800 סטודנטים לתואר שני ו-כ-200 תלמידי תואר שלישי המחקר בפקולטה.

                                     

2. הדיקנים של הפקולטה. (Deans of the faculty)

 • Tashal-shlb: פרופ חיים בן שחר.
 • Tashn "ד-tashn" ח: פרופ.
 • תס "ז-תשע" ב: פרופ נח לוין-אפשטיין.
 • Tshl "ג-tshl" ד: פרופ איתן bergles.
 • טאש z "-טאש "טאש": ד "ר ג ונתן שפירא.
 • Tashm "ב-tashm" v: פרופסור אסף Razin.
 • Tashl "ה-tashl" ז: פרופ סעדיה Toval.
 • Tashn"ב-tashn" י: פרופסור יונתן שפירא.
 • Tashl "ה-tashma: פרופ אשר אריאן.
 • Tashas-19: פרופ משה Semyonov.
 • Tashma-Tashna: פרופ אפרים יער.
 • תשע "ג-תשע" ד: פרופ תמר רונן-רוזנבאום.
 • תס "ג-תס"V: פרופסור Inna וינר.
                                     
 • בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים פועל במסגרת הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב בחוג מתקיימות תוכניות לימודים לתואר בוגר ראשון לתואר
 • החוג למדיניות ציבורית נוסד בשנת 1985 כחלק מהפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב מטרת החוג למדיניות ציבורית היא להקנות ידע תאורטי, ידע מקצועי וכלים
 • החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב נוסד יחד עם פתיחת הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב בשנת 1964. תחילה החוג החל בלימודי תואר ראשון
 • החוג לכלכלה נוסד בשנת 1966 בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב בשנת 1992 החליט סנאט האוניברסיטה להרחיב את החוג לבית הספר שייקרא על שם פרופסור איתן
 • החוג לתקשורת נוסד בשנת 1995 באוניברסיטת תל אביב ופועל במסגרת הפקולטה למדעי החברה בחוג מתקיימות תוכניות לימודים לתואר ראשון בוגר לתואר שני מוסמך ולתואר
 • אתר הפקולטה לרפואה אתר הפקולטה למדעי החברה הקישור אינו פעיל, 3.3.2020 אתר הפקולטה לניהול אתר הפקולטה למדעי הרוח אתר הפקולטה למשפטים אתר הפקולטה לאמנויות
 • פרופסור מן המניין בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב כיהנה כדקאנית הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב כמו כן, רונן הייתה חברת מועצה בעיריית ראשון
 • הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב וממקימי האוניברסיטה שפירא סיים את הדוקטורט שלו באוניברסיטת קולומביה ב - 1964, שב לישראל והקים את הפקולטה למדעי
 • איתי סנד הוא פרופסור למדע המדינה ודיקן הפקולטה למדעי החברה על שם גרשון גורדון באוניברסיטת תל אביב כמו כן, הוא עומד בראש מכון מינץ לפתרונות מדיניות אסטרטגיים
 • הפקולטה למשפטים על - שם בוכמן היא הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב מהפקולטות הראשונות שהוקמו בקמפוס האוניברסיטה שבשכונת רמת אביב שורשיה של הפקולטה
                                     
 • בית - הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב פועל במסגרת הפקולטה למדעי החברה בבית - הספר מתקיימים מחקרים ותוכניות לימודים לתואר ראשון בוגר לתואר שני
 • סטודנטים למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב - כחלק מלימודי הזואולוגיה שלהם, סטודנטים מאוניברסיטאות אחרות, ממכללות ומסמינרים למורים, מדריכים של החברה להגנת הטבע
 • הספר למדעי המתמטיקה באוניברסיטת תל אביב פועל במסגרת הפקולטה למדעים מדויקים. ראש בית הספר הנוכחי הוא פרופ גדי פיביך. במסגרת המכון האוניברסיטאי למדעי הטבע
 • אוניברסיטת תל אביב התוכנית הוקמה בשנת 1999 כתוכנית לתואר ראשון בשיתוף פעולה בין שלוש פקולטות רוח, חברה אמנויות ואליהן הצטרפה כעבור שנה גם פקולטה רביעית
 • מלאה. באותה השנה, עמד מספר חברי הסגל האקדמי על 265 משרות. עם הקמת האוניברסיטה אושרו הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה למדעי החברה בית הספר לחינוך ובית הספר
 • החוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב הוא חוג בין - תחומי בפקולטה למדעי החברה המשויך לבית הספר ללימודי חברה ומדיניות העוסק במחקר והוראה של ניהול משאבי
 • המוכרת לרוב כתל אביב היא עיר במחוז תל אביב בישראל, במישור החוף הדרומי, המרכזית מבין ערי גוש דן והשנייה בגודל אוכלוסייתה בישראל. תל אביב חברה בארגון פורום
 • בישראל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, 1993 2002, החוג לתקשורת - הפקולטה למדעי החברה באתר אוניברסיטת חיפה, 7 ביולי 2009 לקוח ממגמות - כרך מו, מספר 1 2, פברואר
 • עדיין לא היה בעל מינוי אקדמי הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב עדיין לא נפתחה וחמשת הפרופסורים הוסמכו ברובם באוניברסיטה העברית בירושלים. בית החולים
 • הפקולטה למדעי המחשב ע ש הנרי ומרילין טאוב של הטכניון בחיפה נוסדה בשנת 1969, והיא עוסקת בהכשרת אנשי מדעי המחשב. דקאן הפקולטה הוא פרופ דן גייגר. הפקולטה
                                     
 • הפקולטה לרפואה ע ש עזריאלי היא פקולטה במסגרת אוניברסיטת בר - אילן, הפועלת בצפת. הפקולטה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע ב 2011 2012 ובכך הצטרפה אל ארבע
 • שמונה בו שוכנת הפקולטה למדעים וטכנולוגיה, קמפוס מזרח אשר נחנך בתחילת שנת הלימודים תשס ט, ממוקם מזרחית לכביש 90 ובו שוכנת הפקולטה למדעי החברה והרוח וקמפוס
 • Machine אוניברסיטת חיפה - הפקולטה למדעים האוניברסיטה העברית - הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע האוניברסיטה הפתוחה - המחלקה למדעי הטבע והחיים אוניברסיטת תל אביב
 • לאוניברסיטה חמש פקולטות הפקולטה למדעי הטבע - המכילה את המחלקות למדעי הגאולוגיה והסביבה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, מתמטיקה וביולוגיה. הפקולטה למדעי ההנדסה
 • בר - אילן הפקולטה למדעי החיים ע ש מינה ואבררד גודמן, באתר אוניברסיטת בר - אילן הפקולטה לרפואה ע ש עזריאלי, באתר אוניברסיטת בר - אילן הפקולטה למדעי היהדות, באתר
 • קמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים הפקולטה למדעי הרוח אתר הפקולטה הפקולטה למדעי החברה אתר הפקולטה הפקולטה למשפטים והמכון לקרימינולוגיה אתר הפקולטה בית
 • בישראל, חבר האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ממייסדי החוג לפיזיקה והפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב פרופסור
 • בעיר תל אביב - יפו יש כ - 1, 500 רחובות. חלק מרחובותיה ידועים בשל מאפייניהם הייחודיים בעיר ובישראל כולה, התחוללה בהם היסטוריה הקשורה בהתפתחות העיר, וחלקם אף
 • כמרכז ידע לאומי הנתמך על ידי משרד המדע ומופעל בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב רפא ל, מפא ת, משרד התשתיות וחוקרים מאוניברסיטאות נוספות. המרכז לחדשנות בסייבר
 • ישראלי למדעי המחשב, הנשיא השביעי של אוניברסיטת תל אביב וחבר האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים כיהן כדיקן הפקולטה להנדסה ומדע יישומי באוניברסיטת קולומביה

Users also searched:

אוניברסיטת תל אביב כלכלה טלפון, אוניברסיטת תל אביב תוכניות מיוחדות, הפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת תל אביב טלפון, הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת תל אביב, חטיבות אוניברסיטת תל אביב, כלכלה אוניברסיטת תל אביב, מזכירות מדעי המדינה תל אביב, מזכירות פסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת, אביב, למדעי, הפקולטה, מזכירות, החברה, כלכלה, טלפון, מיוחדות, אוניברסיטתתלאביבתוכניותמיוחדות, מזכירותמדעיהמדינהתלאביב, אוניברסיטתתלאביבכלכלהטלפון, כלכלהאוניברסיטתתלאביב, חטיבותאוניברסיטתתלאביב, הפקולטהלמדעיהחברהאוניברסיטתתלאביבטלפון, הפקולטהלמדעיהחברהאוניברסיטתתלאביב, חטיבות, הרוח, מזכירותפסיכולוגיהאוניברסיטתתלאביב, המדינה, פסיכולוגיה, תוכניות, מדעי, הפקולטהלמדעיהרוחאוניברסיטתתלאביב, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

אוניברסיטת תל אביב כלכלה טלפון.

הפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת תל אביב Find Local Businesses. הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב נוסדה בשנת 1964. Read more on. Write a Review. Add Photos. 6 reviews. This page has no. מזכירות מדעי המדינה תל אביב. Gershon H. Gordon Faculty of Social Sciences Tel Aviv University. חטיבות אוניברסיטת תל אביב. מדעי החיים סביבה ומדע ynet.

מזכירות פסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב.

איך מגיעים למכלול בנייני הפקולטה למדעי החברה רבין בחיפה Moovit. אוניברסיטת תל אביב תוכניות מיוחדות. שירת הטבע Goldfarb Seligman Goldfarb Seligman. הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת תל אביב. אתר הפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת תל אביב האתרים של פריה priya. הפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת תל אביב טלפון. הפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת תל אביב Tel Aviv University Tel Aviv. כלכלה אוניברסיטת תל אביב.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →